Lambang SPM

Arti Lambang SPM

Arti tulisan “TOTA CHRISTI PER MARIAM

Seutuhnya milik Kristus dengan perantara Maria

.

Arti Gambar

Huruf XP : lambang Kristus (gabungan hurf X dan P sedemikian sehingga menunjukkan bentuk Salib Kristus)

Huruf M : lambang Maria

Bunga matahari yang mekar : lambang keterbukaan dan keterarahan hati kepada Kristus Sang Matahari Sejati

Batang bunga matahari melekat pada huruf M : menandakan keterpautan hidup kepada Kristus seperti Maria

Guru & Staff

Opini Peserta Didik